Voedselondersteuning Gent - vzw VOG

vzw VOGvzw VOG

Vzw Voedselondersteuning Gent

Vzw Voedselondersteuning Gent (VOG) ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden en doet dat voornamelijk door het aanbod, de bedeling en de verwerking van voedsel helpen te verbeteren voor de minst bedeelden in de Gentse regio.

VOG is opgericht door de Gentse Rotaryclubs en werkt nauw samen met vzw Kras en vzw Ateljee.

VOG kan dus door uw financiële steun ervoor zorgen dat voedsel sneller en beter wordt gekocht, bewaard, vervoerd en verspreid onder mensen die het moeilijk hebben

Zie de website van de Voedselondersteuning Gent: http://www.voedselondersteuninggent.be 

Norbert Provoost