Editoriaal 31 oktober 2017

dinsdag 31 oktober 2017
Alex VERHEGGEAlex VERHEGGE

Goede vrienden en vriendinnen,

De activiteiten van RC Gent-Noord gaven de voorbije maand oktober opnieuw herhaalde malen aanleiding tot de toetsing aan het criterium van de vier vragen.

De maidenspeech van Bernadette Van de Steene, echtgenote van ons jarenlang zeer actief en gewaardeerd lid Luc Buerman, was er het hoogtepunt van. Zij bevestigde meteen dat zij doordrongen is van Rotarische waarden zoals dienstbetoon en hoogstaande ethische normen.

Het “wijn-weekend” van 14-15 oktober 2017 was een ideale en gezellige gelegenheid om de banden aan te halen met de andere Rotary-  en Rotaractclubs van het Gentse en om een significante financiële bijdrage te leveren ten bate van Voedsel Ondersteuning Gent.

Schepen Filip Watteeuw sneed het geladen onderwerp aan over de aanpak van de mobiliteitsuitdagingen in Gent door de gemeentelijke overheid. De mobiliteitsproblemen blijken te wijten aan diverse en complexe oorzaken. Anderzijds blijkt dat oplossingen die voor een bevolkingsgroep wel aanvaardbaar zouden zijn, door andere groepen als zeer ergerlijk worden ervaren.

De werking van Rotary kwam eveneens aan bod. Over het voorstel tot het her-districten van de Belgisch–Luxemburgse Rotarydistricten, zal RC Gent-Noord zich op de ledenvergadering van 23 november a.s. dienen uit te spreken.

Oprecht vriendschappelijk,

Alex VERHEGGE