Editoriaal 30 september 2017

zaterdag 30 september 2017
Alex VERHEGGEAlex VERHEGGE

Goede vrienden,

Tijdens de afgelopen maand september hebben jullie kunnen bijdragen tot het realiseren van de Rotary – doelstellingen.

Uw deelname aan het nakend “wijn-weekend” van 14 -15 oktober 2017 ten bate van Voedsel Ondersteuning Gent is een volgende gelegenheid.

Het welslagen van het concert van Viktor Lazlo op 16 november 2017 is nadien een cruciale uitdaging voor het verwezenlijken van de eigen projecten van Rotary–Club Gent-Noord.

Rotary–Club Gent-Noord placht jaarlijks ongeveer 30.000 euro als steun ten dienste van haar acties te spenderen. Dit is ook het voornemen voor dit Rotary–jaar. De middelen hiervoor dienen wel nog te worden “verdiend”, hoofdzakelijk bij middel van de verhoopte winst van het jaarlijks concert.

De netto-opbrengst van het concert van Viktor Lazlo, na verrekening van de kosten (artieste, concertzaal, logistiek, …), vertegenwoordigt op vandaag nog maar amper tien procent van het benodigde budget! En dit, ondanks de bijzondere kwaliteit van het evenement en de gedreven inzet van de commissie fondsenwerving.

Het bestellen van toegangskaarten voor het concert van Viktor Lazlo door elk lid van Gent -Noord blijkt dus een absolute vereiste, zo niet een Rotarische plicht om het verschil te maken.

Oprecht vriendschappelijk,

 

 

Alex VERHEGGE