Uilenspel VZW

zaterdag 22 september 2018
vzw Uilenspelvzw Uilenspel

RC GENT-NOORD SCHENKT 1.000 EUR (09/02/2018)

Wij steunen met onze gift de vzw Uilenspel uit Gent.

Alex Verhegge


doel

Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit.

 

Groeien doen we samen!

Uilenspel biedt buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

De Uilenspelvrijwilligers gaan 1 uur per week langs aan huis bij een gezin in hun buurt en begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. Doordat vrijwilliger en gezin lange tijd (minstens een schooljaar) samen op pad gaan, leren ze elkaar beter kennen en kan er een vertrouwensband ontstaan. Het netwerk van zowel het gezin als de vrijwilliger verbreedt. Vanuit deze vertrouwensband kan de vrijwilliger het gezin ook mee op sleeptouw nemen naar buurtactiviteiten en dienstverlening.

Uilenspel is actief in de wijken: Sint-Amandsberg/Dampoort, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Brugse Poort en de Muide.