Autimismus VZW

zaterdag 22 september 2018
Autismus vzwAutismus vzw

RC GENT-NOORD SCHENKT 2.000 EUR (06/11/2017)

Wij steunen met onze gift het project Convent 22 te Sint-Amandsberg van de vzw Autimismus VZW uit Gent.

Alex Verhegge


doel

Autismus VZW ondersteunt normaal begaafde mensen met een autismespectrumstoornis door woon- en begeleidingsprojecten.
Convent 22 is ons eerste project met acht woningen voor zelfstandig wonen in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.

 

S I T E   B E G I J N H O F

Waarom in het begijnhof?

Omdat het begijnhof een autismevriendelijke woonomgeving is. Het is er zeer rustig, wat voor mensen met ASS en hun hoge sensorische gevoeligheid, uiterst belangrijk is.

Omdat er op de site leef- en woonregels zijn, die in een gids zijn neergeschreven, zoals ‘De inrijpoort voor auto's gaat dicht op een bepaald uur’. Wat geschreven is, staat vast en is voorspelbaar. Dat biedt de bewoners rust en een veilig gevoel.

Omdat de site hen een overzicht geeft op hun omgeving, en niet vergelijkbaar is met grote sociale wooncomplexen.

Omdat de begeleiding er kan gedeeld worden op maat van de bewoners.

Omdat bewoners, na een duwtje in de rug, kunnen meehelpen bij de vele activiteiten die in het begijnhof plaatsvinden.

Omdat de ligging van het begijnhof - station Dampoort met treinen en bussen - de bewoners mobiel maakt.

Omdat het project in het begijnhof hen het nodige houvast biedt.

Omdat dit project een aanzet kan zijn om verder te zoeken naar kleinschalige, autismevriendelijke woonunits in de stad; in een doodlopend steegje of in een woongedeelte van een verkaveling...

Omdat in het convent een aparte woning is voor een ‘goede buur’ die zorgt voor een bescheiden, permanente aanwezigheid.