Editoriaal 30 november 2017

vendredi 8 décembre 2017
Alex VERHEGGEAlex VERHEGGE

Goede vriendinnen en vrienden,

De maand november 2017 kende drie belangrijke gebeurtenissen voor RC Gent-Noord.

Het was de maand van de fondsenwerving. Het concert, dit jaar met Viktor Lazlo, evenals de organisatie daarrond, werden een succes. Dit, dank zij een grote inzet van velen en zelfs mits zeer zware inspanningen van sommigen. Fondsenwerving is uiteraard geen Rotarisch doel op zich, doch wel de noodzakelijke voorwaarde om de Rotarische doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De vereiste meerderheid der leden van RC Gent-Noord stemde in met het voorstel om de drie huidige meertalige Belgisch – Luxemburgse districten her in te delen in vier “ééntalige” districten, met het oog op een vlottere werking.

Tot slot werd het belang herinnerd van onderwijs en onderzoek, voor een betere maatschappij. Dit veelzijdig onderwerp werd op bevattelijke wijze voor RC Gent-Noord uiteengezet door niemand minder dan Raf Suys, kabinetschef van de Vlaamse vice -minister-president en minister van onderwijs Hilde Crevits.

Oprecht vriendschappelijk,

Alex VERHEGGE