Een hart voor Bumba vzw

jeudi 6 juin 2019
Een hart voor BumbaEen hart voor Bumba

RC GENT-NOORD SCHENKT 2.000 EUR (26/11/2018)

Wij steunen met onze gift de projecten van de vzw Een hart voor Bumba uit Congo.

Rita Galle


But

Bumba

Bumba is een stad van zo’n 250.000 inwoners aan de Congostroom, verscholen in de brousse in de
Evenaarsprovincie van Noord-Congo.
De Vlaamse scheutist pater Carlos Rommel is er al meer dan 5 decennia erg actief: een kleuter- en
lagere school én een college getuigen van zijn bijzondere inzet. In 1979, na de uitbraak van het
ebolavirus en onder impuls van Dr. Peter Piot (Belgische specialist o.a. tropische geneeskunde,
ebola- en aidsbestrijding), heeft pater Carlos ook een ziekenhuis gebouwd. In totaal 6 paviljoenen
voor medische zorg. Echter zonder elektriciteitsvoorziening, zonder stromend water, en met weinig of geen middelen om die hoognodige medische zorg efficiënt te verstrekken. Het was behelpen met een oude generator, een waterput en het schaarse materiaal.

Begin 2013 vergezelden Mark De Boodt (een Gentse tandarts en neef van pater Carlos) en
Marianne Du Pré (spoedverpleegkundige) de familie van scheutist pater Carlos Rommel naar
Bumba ter gelegenheid van diens gouden jubileum. Zij werden er geconfronteerd met schrijnende
armoede en dringende nood aan materiële en daadwerkelijke hulp. Om te helpen waar het kon,
staken zij gedurende hun drie weken ter plaatse de handen uit de mouwen.

Mark en Marianne deden wat ze konden in het ziekenhuis, stelden de noden vast en probeerden
vanuit hun eigen professionele achtergrond het lokale team een beetje te begeleiden.
Thuisgekomen deelden zij hun ervaringen met familie en vrienden. Zo startte hun project voor
Bumba. 

 

Het vervolg ...

De toekomst: hoe gaat Bumba verder?

Nood aan energie

In juni 2018 vertrok Johan Berghman, een ingenieur uit Sleidinge met heel veel ervaring in het plaatsen van zonnepanelen in ontwikkelingslanden, naar Bumba, om ter plaatse een analyse en een planning te maken voor de energienoden van zowel bestaande als nieuw aangekochte toestellen.

In april begaf de generator van het ziekenhuis het. Voorlopig wordt stroom voorzien vanuit de parochie, maar dit kan slechts een tijdelijke oplossing zijn. Johan Berghman zal een plan uitwerken, de nodige materialen (generator, zonnepanelen, enz.) bestellen én ze zelf gaan installeren! Dit kost echter veel geld. Het project zoekt nu donateurs om die prangende energiesituatie te financieren.