Toespraak van de Voorzitter op de Sponsorsavond

Tuesday, 9 February 2016
Bernard ZennerBernard Zenner

Mevrouwen, Mijne heren sponsors en vertegenwoordigers van caritatieve instellingen,
Beste vrienden,

Rotary heeft als leuze « We serve » en onze jaarthema’s 2015 en 2016 zijnde « Be a gift to the world »  en « Serve Humanity »  maken dat onze afdeling Rotary Gent Noord zich zoveel mogelijk inzet om dit doel te bereiken.

Ons doel kunnen wij maar bereiken, onder meer, door en met jullie hulp.

Deze avond nodigen wij jullie uit om jullie te laten zien hoe en waaraan wij die gelden besteden, enerzijds, maar ,anderzijds ook om jullie aan te sporen veder te gaan in de opgegane weg van sponsorschap bij Rotary Gent Noord.

Wij kijken rond ons en zien hedendaagse niet-acceptabele toestanden.

Armoede, handicap, ondermaatse scholingsgraad, een laag inkomen en grote schuldenlast, een gezinsleven onder druk, sociaal isolement en afhankelijkheid van sociale voorzieningen komen meestal samen voor en versterken elkaar in een ingewikkeld armoedekluwen.

Het is meer dan een economisch probleem; het stelt zich op alle maatschappelijke domeinen, het tast ook de sociale grondrechten aan.

Het zorgt ervoor dat mensen de greep verliezen op eigen leven, angstig en wantrouwig worden en de verbintenis met zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de toekomst verliezen.

De kloof tussen armen en de rest van de samenleving kan enkel duurzaam worden overbrugd wanneer de samenleving het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor hen toegankelijk maakt, wat fundamentele herinrichting van onze maatschappij veronderstelt.

In dit daglicht heeft Rotary Gent Noord  twee Commissies opgericht een DAG commissie “Dienst aan de Gemeenschap” en een werkgroep “Fondsenwerving”.

De DAG-Commissie bespreekt en beoordeelt alle aanvragen om steun die haar bereikt. Na goedkeuring van een aanvraag stelt de Commissie dan de nodige fondsen ter beschikking maar ze gaat tegelijkertijd ook op zoek naar formules en organisaties die de fondsen kunnen vermenigvuldigen, zoals het NVSG, de Koning Boudewijnstichting en zoveel meer, dit supplementair aan onze schenkingen.

Fondsenwerving organiseert evenementen zoals gala’s, boekenverkoop e.a. om de gelden in te zamelen die de DAG-Commissie spijzen.

Daarbuiten hebben wij met de andere 5 Gentse Rotary clubs een initiatief op het getouw gezet – een wijnweekend – waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vzw VOG « Voedselondersteuning Gent »; een weekend waarvan de opbrengst voor dit jaar op 60.000 euro geraamd wordt.

Wanneer jullie wijn, naar jullie keuze  wel te verstaan, willen kopen voor eigen consumptie of voor jullie bedrijf dan kunnen jullie steeds wijncheques bij ons kopen. 

Denk niet dat de gangbare prijs van een fles hiermede de hoogte ingaat ; handelaars engageerden zich de verkoopprijs niet te verhogen, wel in tegendeel, zij geven ons een 10% van hun winst af.

Een goede raad van tante Kaat : koop dus voortaan je wijn bij ons i.p.v. in de supermarkt, het kost u niets meer, het brengt ons veel op en jullie steunen onze goede werken!

Goede vrienden in naam van mijn Club, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, wil ik jullie danken voor jullie aanwezigheid en voor de giften die jullie ons deden alsmede het geloof dat jullie hebben in onze projecten.

Smakelijk.

Bernard Zenner